Skip to content

GENERATIE ONDERZOEK

Wat ziet u in de tekening: een oude of een jonge vrouw? De optische illusie laat een fenomeen ziet dat vaak tussen generaties speelt: ze praten over dezelfde onderwerpen. Maar beleven ze volledig anders.

Wilt u weten hoe verschillende generaties uw dienstverlening en communicatie waarderen? Wij bieden verschillende onderzoeksvormen om u de antwoorden te geven.  

Generation challenge

Onderzoek leert u welke kenmerken in de generatiematrix
voor uw organisatie van belang zijn.

Waar draait het om?

Leeftijd is een slechte voorspeller van klantgedrag. Koppelen we echter leeftijd aan verschillende persoonlijkheids- en functionele kenmerken, dan ontstaat er een pallet van eigenschappen waarmee u kunt inspelen op specifieke klantbehoeften.

Om deze voorspellende criteria in uw werkveld te ontdekken, hebben we de generation challenge ontwikkeld. Afhankelijk van uw vraagstuk bestaat deze uit interviews, paneldiscussie of een combinatie daarvan.

Interviews

Veel onderzoeken zijn gericht op het vastleggen van beleving en gedrag van mensen. Dat kan nuttig zijn, maar het is belangrijker te begrijpen hoe beleving en gedrag tot stand komen.

Geinspireerd door het werk van Zaltman en Dijksterhuis gaan we met behulp van kwalitatief onderzoek op zoek naar de drijfveren en motieven achter klantgedrag. Door hierbij de invloed van generaties (en de bijbehorende collectieve waarden) mee te wegen komen we tot waardevolle insights.

Paneldiscussie

Naast interviews organiseren we ook paneldiscussies. Hierbij plaatsen we vertegenwoordigers per generatie aan tafel. Door hetzelfde onderwerp in verschillende panels te bespreken ontstaat een goed beeld van  generatiespecifieke opvattingen en wensen.

De challenges tonen aan welke kenmerken in de generatiematrix voor uw customer journey van belang zijn. Deze inzichten helpen om persona’s, proposities en communicatie aan te scherpen.

Begrijpen en bereiken

Welke generatie wilt u beter begrijpen en bereiken? Neem contact op voor een kennismaking. Wij verkennen graag de mogelijkheden met u.

Home » Generation challenge