LEEFTIJD VS GENERATIES

Wat ziet u het eerste in de tekening: de oude of de jonge vrouw? De tekening is meer dan bekend, maar er schuilt een belangrijke les in. Als u de customer journey voor iedereen gelijk houdt, dan bestaat er een grote kans dat verschillende doelgroepen er afwijkend op reageren. Een goede voorspeller voor dit gedrag is het in kaart brengen van voorspellende generatiecriteria.

Generation challenge

De challenges tonen aan welke kenmerken in de generatiematrix
voor uw customer journey van belang zijn.

Waar draait het om?

Leeftijd is een slechte voorspeller van consumentengedrag. Koppelen we echter leeftijd aan verschillende persoonlijkheids- en functionele kenmerken, dan ontstaat er een pallet van eigenschappen waarmee u kunt inspelen op specifieke klantbehoeften.

Om deze voorspellende criteria in uw werkveld te ontdekken, organiseren we een generation challenge. Afhankelijk van het onderwerp bestaat dit uit interviews of een paneldiscussie.

De challenge vindt niet plaats door verschillende generaties aan één tafel te plaatsen. We organiseren juist separate gesprekken per generatie. Dit levert de meest zuivere inzichten op.

De challenges tonen aan welke kenmerken in de generatiematrix voor uw customer journey van belang zijn. Deze inzichten helpen om persona’s aan te scherpen. En vormen belangrijke input bij het ontwikkelen van personalisatie van touch points.