ebook vol praktische handvatten

Veranderende wensen in vergrijzend Nederland

  • De nieuwe generatie ouderen heeft een andere kijk op de invulling van de oude dag dan haar voorgangers. Een verandering van drijfveren leidt tot nieuwe wensen en behoeften. 

  • Organisaties worstelen met de vraag hoe ze op deze ontwikkeling moeten reageren. Er zijn nieuwe inzichten nodig om succesvol op de vergrijzing in te spelen.  

  • Met de Generation Journey bieden we u praktische handvatten om de kansen die de vergrijzing biedt te benutten. Download het gratis ebook en ontdek de drie bouwstenen van de Generation Journey.  

Ebook downloaden

U ontvangt direct het ebook de Generation Journey.

Stap 1 van 2

0%