GENERATIE BABYBOOMERS

We zijn allemaal bekend met de term babyboomer, maar wie bedoelen met deze verzamelnaam? De Babyboomgeneratie (geboren tussen 1940 en 1955) is altijd een prominente generatie geweest. Niet alleen in het verleden, maar zeker ook in het Nederland van vandaag.

Tijd voor een nadere kennismaking.  

Overview:Babyboom generatie
Aliasprotestgeneratie
Geboren1940-1955
Huidige leeftijd (2018)63 t/m 78 jaar
LevensfaseSenior (primair)
Aantal (2018)2.700.410 Nederlanders

De babyboomer staat ook wel bekend als de protestgeneratie.

Wilt u babyboomers begrijpen & bereiken?

Wie zijn de babyboomers?

>
Alias: Protestgeneratie
Geboren: 1940-1955
Huidige leeftijd (2018): 63 t/m 78 jaar
Levensfase: Senior (primair)
Aantal (2018): 2.700.410 Nederlanders

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de familieplanning door veel mensen in de koelkast gezet. Dit veranderde na de oorlog met als gevolg dat het aantal geboortes een sterke vlucht nam. De mensen die geboren zijn tussen 1940 en 1955, de jaren van deze demografische “groeispurt”, noemen wij de babyboomers. Op dit moment zijn er nog ruim 2,7 miljoen in Nederland.

babyboom generatie

De jeugd van de babyboomer

De babyboomers zijn opgegroeid in de naoorlogse periode. Hoewel ze de oorlog zelf niet (bewust) hebben meegemaakt zijn ze wel sterk gevormd door de periode na de oorlog; de tijd van hun jeugd en volwassen worden. De babyboomer zag als jongere de wereld om zich heen veranderen en zagen hun leefomstandigheden verbeteren.

De periode na de oorlog stond in het teken van wederopbouw en de welvaart in Nederland nam steeds verder toe. In deze periode schoten woningen, scholen en gemeenschappen als paddenstoelen uit de grond. Daarnaast kwam er meer werkgelegenheid, stegen de salarissen en werden er wetten aangenomen op het gebied van betere werkomstandigheden. Het boek "De Gouden Jaren" geeft een geweldige beschrijving van deze periode.

Ook op sociaal gebied veranderde er veel voor de Babyboomgeneratie. Deze na-oorlogse generatie experimenteerde volop met nieuwe vormen van samenwonen en samenleven. Waar hun ouders van huis uit trouwden en hun baan opzegden zodra er kinderen kwamen, gold dit niet zomaar voor de nieuwe jong volwassenen.

De babyboomer experimenteerde met vormen van samenleven, zoals het samenwonen vóór het huwelijk, het wachten met het krijgen van kinderen en ook het blijven werken van de vrouw na het ouderschap. Ook was scheiden iets dat door de babyboomer steeds vaker werd gedaan. Kortom, de Babyboomgeneratie ontdekte vrijheden en zag dat het beter steeds beter ging met de welvaart.

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

Kenmerkend

Babyboomers kunnen goed voor zichzelf zorgen en gaat niet zomaar mee in (soms vermeende) collectieve belangen en besluiten. Ze zijn namelijk gewend om eigen vrijheden en keuzes te verkennen. Ook nu hun leeftijd is gestegen.

De babyboomers blijft daarom bekend staan als een protestgeneratie. Ze protesteren als ze het ergens niet mee eens zijn en komen op voor individuele belangen. Deze houding is nu nog steeds zichtbaar en bepalend in het waardepatroon van deze generatie.

Nieuwe generatie ouderen

Waar hun ouders zijn opgegroeid in tijden van de verzuiling en meegaan in het collectieve belang, ziet de babyboomer dit dus heel anders. Dit uiten ze (bewust en onbewust) door te laten zien dat het economisch goed met hen gaat. Het kopen van een huis was voor hen een logische eerst stap in het volwassen worden en nog steeds is deze generatie de belangrijkste kopersgroep voor de autobranche.

De vergrijzing in Nederland is ingezet sins de babyboomers per 2011 langzaam met (vervroegd) pensioen gaan.  Nu vormen ze een nieuwe generatie ouderen. Met eigen eisen en wensen, die zich niet zomaar neerleggen bij keuzes van hogerhand. Er zijn er die zich verzetten tegen een verplichte pensionering en door willen werken. Een andere groep bestijgt de barricades om te vechten voor "verworven AOW-rechten". Het is een duidelijke stijlbreuk met de generatie ouderen voor hen (de zogenaamde Stille generatie).

De babyboomer blijft actief na pensionering. Ze bewegen, sporten, doen vrijwilligerswerk en genieten volop van de kleinkinderen. Het begrip 'achter de geraniums' lijkt met deze nieuwe generatie senioren verleden tijd.

Home » Generatie babyboomers