Pragmatische generatie

Tussen 1970 en 1985 worden de pragmatisten geboren. Het zijn de kinderen van de protestgeneratie. Hun ouders hebben geprobeerd hun kinderen een plaats te geven als autonoom individu en hebben hun alle kansen geboden op het gebied van hobby’s en opleidingen. In dit artikel lees je meer over deze generatie.

Overview:Pragmatische generatie
Geboren1970-1985
Huidige leeftijd (2018)33 t/m 48 jaar
LevensfaseMid volwassen (primair)
Aantal (2018)3.210.359 Nederlanders

Pragmatisten maken snelle keuzes, al sinds hun jeugd.

Wilt u pragmatisten begrijpen & bereiken?

Relatief vrije opvoeding

>
Geboren: 1970-1985
Huidige leeftijd (2018): 33 t/m 48 jaar
Levensfase: Mid volwassen (primair)
Aantal (2018): 3.210.359 Nederlanders

Meer dan Generatie X kregen de pragmatisten de kans om als kind en jongere hun eigen leefwereld te creëren. Ze hebben in hun jeugd veel tijd doorgebracht met leeftijdsgenoten. Daarbij is “vooral jezelf zijn” en “je eigen ding doen” belangrijk.

pragmatische generatie

In de eerste vijftien jaar van hun opvoeding groeien ze op in een wereld waarin ze het middelpunt van de belangstelling zijn en waar grenzen steeds verder oprekken. Dat de pragmatisten zo vrij worden opgevoed heeft te maken met het feit dat hun ouders juist een erg benauwde jeugd hebben gehad (geboren na de Tweede Wereldoorlog en tijdens de koude oorlog).

De beperkte stimulans vanuit hun ouders komt ook op kritiek te staan. Volgens sommige zorgt de beperkte stimulans en disciplinaire dwang ervoor dat de pragmatisten vervallen in passiviteit. Dit levert ze de naam “patatgeneratie” op.

Het feit dat de pragmatisten door hun ouders erg vrij worden gelaten leert hen op jonge leeftijd al om zelf keuzes te maken. Ze zijn zich bewust van het feit dat ze constant moeten kiezen hoe zij zich tot de wereld verhouden. Als er een werkwoord is om deze generatie te omschrijven dan zou dat dan ook “kiezen” zijn. Er zijn echter ook keuzes die deze generatie uitstelt bijvoorbeeld op het gebied van ouderschap en beroepskeuze.

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

Verwachtingen van pragmatisten

Dat de pragmatisten opgroeiden met veel vrijheid, betekent dit niet dat zij niet geconfronteerd werden met verwachtingen. Zowel vanuit ouders, school en latere werkgevers werden er verwachtingen gesteld. Men verwachtte met name dat Pragmatische generatie beschikte over sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, zelfcontrole, zelfsturing, zelfvertrouwen en het vermogen tot zelfreflectie.

Daarin valt de hoeveelheid “zelf” op. Deze generatie is ook voortdurend op zoek naar zichzelf. Vragen die hen bezighouden zij: Wat wil ik echt? En wie ben ik echt? Ze worden soms weleens het “bedrijf ik” genoemd. Dit omdat ze sterk begaan zijn met hun eigen welbevinden en een sterke drang tot zelfontplooiing hebben.

Onderzoek bevestigt dat deze generatie minder belang hecht aan verbondenheid en collectiviteit dan voorgaande generaties. Een motto van deze generatie is dan ook: “werk is belangrijk, maar levensgeluk nog belangrijker.”

Noodsituaties als uitdaging

De pragmatisten worden geboren na 1970. Dat betekent dat ze opgroeien in een samenleving waarin crisissen een constant gegeven zijn. Wellicht dat dit een verklaring is voor het feit dat deze generatie daardoor elke wijzigende situatie als normaal of uitdagend beschouwt.

Wat andere generaties als een noodsituatie zouden bestempelen ziet deze generatie als een ommekeer of een kans om creativiteit te tonen. Binnen het bedrijfsleven zijn ze gericht op het versnellen van leer- en bestuursprocessen, het bouwen van (kennis)netwerken en informalisering. Echter voelt deze generatie zich nogal eens geremd door eerdere generaties. Ze willen doorpakken en beoordelen besluitvorming snel als "te traag". 

Home » Pragmatische generatie