Ouderenmarketing nieuwe stijl Maak het verschil

Wil je inspelen op de vergrijzing in ons land? En een start maken met ouderenmarketing? Dan staan wij voor je klaar! Wij hebben de specialisten in huis om groei te bereiken binnen iedere generatie en levensfase.

Ouderenmarketing : groeikans voor jouw bedrijf

Ouderenmarketing voor

klantervaringIn 2020 is 42% van de Nederlanders 50 jaar of ouder.

OUDERENMARKETING NIEUWE STIJL

Dat Nederland vergrijst is breed bekend. Hoe speel je met jouw organisatie in op deze ontwikkeling? Het is tijd voor nieuwe handvatten in ouderenmarketing.  En die handvatten kunnen voor ieder bedrijf anders zijn.

Ouderenmarketing wordt een noodzaak

Laten we starten bij de cijfers. Volgens het CBS is op dit moment in Nederland 39% van de inwoners 50 jaar of ouder. In 2020 stijgt dit tot 42%. Met een verwacht hoogtepunt in 2040: dan zal 44% van de bevolking ouder zijn dan 50 jaar.

Zo bezien is ouderenmarketing geen commerciële kans, maar pure noodzaak. Organisaties die zich vervreemden van oudere doelgroepen krijgen een serieus probleem.

 

Concreet

Veel marketeers worstelen met de vraag hoe ze ouderenmarketing concreet kunnen maken. Een focus op leeftijd van de doelgroep zorgt niet automatisch voor betere proposities.

Moeten oudere fotomodellen worden gecast? Leeftijdskorting worden geboden? Dit soort cosmetische aanpassingen hebben soms zelfs een averechts effect. Op welke terreinen kun je wel een verschil maken?

Hoe wij werken

Werkwijze-strategie

1. Strategie

We leggen het fundament voor je ouderenmarketing.

Werkwijze-ontwerp

2. Creatie

We vertalen de strategie naar effectieve communicatie.

Werkwijze-bouw

3. Realisatie

Campagnemanagement & media-inkoop: wij regelen alles van A tot Z.

Werkwijze-optimalisatie

4. Optimalisatie

Monitoring van resultaten en doorvoeren van optimalisaties.

Segmenteren op generaties

ouderenmarketing: maak er werk van

De 50-plusser van vandaag is anders dan de 50-plusser van 10 jaar geleden. Vaak wordt hierbij gekeken naar financiële mogelijkheden en vitaliteit, maar er is meer aan de hand.

Iedere generatie ontwikkelt eigen kenmerken die ook op latere leeftijd een belangrijke rol blijven spelen. De babyboom-generatie (nu 60-70 jaar) is bijvoorbeeld aantoonbaar kritischer dan de stille generatie (70+). En waar voor deze stille generatie nog kansen liggen vanuit de benadering via een traditionele “zuil “, daar heeft deze aanpak bij jongere generaties het meeste van haar kracht verloren.

Het zijn voorbeelden hoe generatie-denken je propositie en marktbenadering kunnen beïnvloeden. Bedenk daarom welke generatie je wilt aanspreken en verdiep je in de kenmerken van deze generatie. Het leidt zonder twijfel tot nieuwe inzichten.

De juiste toon

Wie de media volgt, krijgt een tegenstrijdig beeld van senioren. Enerzijds zijn ze eenzaam, opgezadeld met een krimpend pensioen en belangrijkste kostenpost binnen de zorgsector. Anderzijds beschikken ze over het grootste kapitaal, investeren ze massaal in vakanties en auto’s en leven langer en vitaler dan ooit.

Beide kanten van de medaille bestaan. Het is aan jou om te bepalen welke groep je aan wilt spreken; inclusief het profiel van inkomen, gezondheid en levenshouding dat daarbij past.

 

Download het gratis ebook

Wat kan jouw organisatie leren van de kenmerken van verschillende generaties? Ontdek de kracht van de generation journey: download het gratis ebook met alle informatie.

Achtergrond: het dilemma van ouderenmarketing

De term “ ouderenmarketing” is al lang in gebruik, maar het vakgebied is relatief onontgonnen. Er is een handjevol specialisten dat zich actief op ouderen richt en sinds kort heeft ook het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) een eigen 50+ platform. Maar echt prominent op de Nederlandse marketingagenda wil het onderwerp maar niet komen.

Eigenlijk is dat niet zo vreemd. Ouderenmarketing impliceert een vorm van segmentatie, maar biedt dat niet in de praktijk. Gaan we terug naar de marketingtheorie, dan wordt gesproken van een geschikte segmentkeuze wanneer een doelgroep:

  • voldoende groot is
  • bereikbaar is
  • voldoende homogeen is

Op dit laatste punt slaat klassieke ouderenmarketing de plank mis. Het verschil tussen een 50plusser en 80plusser is groot. Wie gebruik maakt van 50+segmentering bijft dermate ongericht dat er geen scherp beeld ontstaat dat houvast geeft op het terrein van oa productontwikkeling en communicatie.

Wie kijkt naar de aard van de vergrijzing in Nederland begrijpt waarom dit een extra probleem oplevert. Er is niet alleen sprake van een groei van het aantal 50-plussers. Er is daarbinnen vooral een bovengemiddeld sterke toename van 70-, 80- en 90plussers. Ieder segment vraagt en verdient extra aandacht.

Cursus ouderenmarketing

Marketeers kunnen kiezen uit een ruim aanbod van opleidingen, maar cursussen in ouderenmarketing zijn zeldzaam. Daarom hebben we voor iedereen die wil starten met de doelgroep 'ouderen' een incompany training ontwikkeld. Tijdens een middagdurend programma vertellen we alles over de beginselen van ouderenmarketing.

De cursus behandelt de verschillende stappen die zo kenmerkend zijn voor ouderenmarketing. We hebben het over:

  • de geheimen van goed onderzoek
  • de kunst om insights te vertalen naar concrete concepten
  • de ontwikkeling van effectieve senioren communicatie

Meer weten over de cursus? Bel ons: we vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

 

Wat maakt ouderenmarketing effectief?

Vergeet leeftijd: kijk naar generatie & levensfase

Zoek naar kenmerken en wensen die specifiek in jouw branche gelden

Vertaal kennis over je doelgroep naar een passende propositie 

Zoek de juiste media om het publiek te bereiken dat bij je past.

In het kort

Wat is ouderenmarketing?

Er bestaan verschillende definities van marketing. Baseren we ons op de definitie van Kotler en Armstrong, dan is ouderenmarketing “de kunst en de wetenschap van het creëren van waarde voor ouderen om daar waarde van ouderen voor terug te krijgen.”

Welke generaties worden onder “ouderen” gerekend?

Dit zijn de stille generatie (geboren tussen 1925-1940), babyboomers (1940-1955) en generatie X (1955-1970). Iedere generatie heeft eigen kenmerken.

Hoeveel ouderen telt Nederland?

De vergrijzing neemt in Nederland steeds verder toe. Volgens het CBS telt Nederland in 2019 meer dan 6,9 miljoen 50-plussers.

Wat zijn de pijlers onder ouderenmarketing?

Leetijd is een slechte voorspeller van gedrag. Afhankelijk van je producten/diensten zijn kenmerken als generatie, levensfase, gezondheid etc krachtiger om onderscheiden marketing vorm te geven.